درباره ی دین زرتشت

دین زرتشت نخستین دین یکتا پرستی در تاریخ جهان است …