فلسفه خوردن خرما به تعداد فرد چیست؟

امتیاز 4.13 ( 15 رای )

براي چه جن و شيطان از خرما بدشان می آيد و نفرت دارند؟!
رسول الله (ص) وصيت كرده اند كه هر روز خرما بخوريم به خصوص صبح 3 و يا 5 و يا 7 دانه بخوريم. ( اما بهتر است که 7 دانه بخوريم. ) در ادامه فلسفه خوردن خرما به تعداد فرد را می گوییم

فلسفه خوردن خرما به تعداد فرد چیست؟

چرا پيامبر (ص) وصيت كرده اند كه خرما به تعداد فرد بخوريم نه زوج؟

فايده ی خوردن خرما به شكل فرد چيست و چرا وصيت كرده اند به خوردن خرما و نه ميوه ای ديگر؟

تحقيقات علمی نشان داده است كه خوردن خرما باعث توليد انرژی در بدن ميشود كه بصورت طيف آبی رنگ و نامرئی تمام اطراف بدن را فرا ميگيرد و بدن را از ورود جن و شيطان و سحر و چشم در امان نگاه مي دارد

بشرطی كه ما خرما را بصورت فرد مصرف كنيم. ( 3 یا 5 یا 7 عدد)

مطالب مرتبط:
رازهای نهان دست انسان ها چیست؟

اما چه اتفاقی می افتد اگر خرما را بصورت دانه های زوج مصرف كنيم؟

  • در اين صورت خرما بصورت شكر در بدن ذخيره شده و باعث بيماری قند ميشود.

دانشمندان جهان شگفت زده اند كه پيامبر (ص) چگونه از زمان های قديم راه حلی برای دفاع از ورود شيطان و جن را به ما داده است.
وجود نازنین پیامبر اکرم، رحمت العالمین، خیر خلق الله صلوات.

21789 بازدید