تاریخ سلطان سلیم عثمانی

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

او سومین پسر بایزید دوم از همسرش گلبهار خاتون بود. سلطان سلیم عثمانی پس از کشتن ولیعهد و برادر دیگرش، پدرش را به دنبال کودتایی از سلطنت خلع کرد و در سال ۱۵۱۲ به‌جای پدرش سلطان امپراتوری عثمانی شد . تاریخ‌نگاران ترک او را «یاووز (یاوُز)» یعنی بُرنده و قاطع و ثابت‌قدم لقب داده‌اند.

سلطان سلیم عثمانی

مقارن تشکیل دولت صفوی در ایران

«مقارن تشکیل دولت صفوی سلطان سلیم عثمانی در ایران و دولت ترکان عثمانی در آناتولی و بالکان به منتهای قدرت و عظمت رسیده بود و این ترکان که برخلاف بانی سلسلهٔ صفوی به آئین تسنن معتقد بودند و به نام نشر اسلام شمشیر می‌زدند تشکیل دولت بزرگی را در مشرق متصرفات خود به چشم دشمنی می‌دیدند به‌خصوص که صفویان از لحاظ دینی نیز با ایشان خصومت می‌ورزیدند و شاه اسماعیل در کندن ریشهٔ مذهب تسنن از ایران، جدّی تبلیغ داشت.

اقدام سلطان سلیم عثمانی به قتل عام کردن چهل هزار تن از شیعیان

سلطنت عثمانی در سال ۹۱۸ نصیب سلطان سلیم خان اول شد که یکی از مقتدرترین و فاتح‌ترین سلاطين آل عثمان است. سلطان سلیم عثمانی ابتدا برای نمودن ستیز خود نسبت به شیعیان امر داد آنچه از این فرقه در خاک آناتولی سکونت دارند به قتل برسانند و در نتیجهٔ اجرای این نیت زشت، قریب ۴۰۰۰۰ تن از مردم شیعهٔ آناتولی کشته شدند، سپس چون شنید که شاه اسماعیل با دشمنان سلاطین عثمانی یعنی پادشاه مجارستان و ممالیک مصر داخل ارتباط داشته و ایشان درصدد برانگیختن پادشاه ایران بر ضد عثمانی هستند لشکری فراوان به سمت الجزیره و آذربایجان رساند و محمد خان استاجلو حکمران دیار بکر هم با لشکری دیگر به مدد پادشاه صفوی آمد و سپاهیان دو طرف در دشت چالدران در مشرق دریاچهٔ ارومیه صف زدند.

قتل عام شیعیان توسط سلطان سلیم عثمانی

لشکریان شاه اسماعیل مرکب بودند از ۶۰۰۰۰ سواره در صورتی که سلطان سليم ۱۲۰۰۰۰ لشکری داشت مسلح به تفنگ‌های جدید و توپخانه‌ای قوی. با اینکه شاه اسماعیل و سران ایرانی در این جنگ رشادت بسیار به‌کار بردند و پادشاه جوان صفوی چند بار با شمشیر بر توپ‌های دشمن حمله برد، ليکن به علت کثرت جمعیت خصم و قوت اسلحه‌های آتشین ایشان شکست خورد و محمد خان استاجلو و جمع کثیری از سرداران ایران در این واقعه به قتل رسیدند و شاه اسماعیل به تبریز عقب نشست..

شاه اسماعیل چندی بعد به حدود همدان رفت و سلطان سليم تبریز را گرفت لیکن به علت مقاومت مردم و دستبرد لشکریان ایرانی در آنجا نتوانست مانَد و پس از دو هفته آنجا را خالی نمود و شاه اسماعیل به تبریز برگشت.»

مرجع دانلود کتاب های تاریخی و باستان شناسی

📚 تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، نوشته عباس اقبال آشتیانی، صفحه ۴۰۶ و ۴۰۷، انتشارات دبیر، چاپ دوم، ۱۳۹۲ خورشیدی

4455 بازدید