آموزش نجوم احکامی و علوم غریبه

امتیاز 3.94 ( 17 رای )

دوستان یکی از مباحث بسیار عالی در علوم ماورا نجوم احکامی هست . نجوم احکام قواعدی دارد که پایه واساس آن آرا و عقاید منجمین تشکیل می دهد.

نجوم احکامی در عصر ما سه کلاس هست :

 • نجوم احکامی اسلام
 • نجوم غربی
 • نجوم هندی

مبنا و اساس آموزش ما هم نجوم احکامی به سبک اسلامی است.

برای کار با نجوم احکام ما نیازمند چند مورد اطلاعات هستیم

 1. محل تولد
 2. زمان تولد سال ماه روز
 3. طول و عرض جغرافیایی

این سه مورد باهم میتواند یه چارت یا زائیچه را به وجود بیاورند که زائیچه نشان دهنده اطلاعات بسیار ارزشمندی هست که در زمنیه های متفاوت میتوان از آن اطلاعات استفاده کرد. در زائیچه اولین چیزی که باید به آن توجه کرد خانه اول هست که به آن خانه طالع گفته میشود. درسبک نجوم اسلامی که اساس کار ماست خانه ها بر اساس گردش معکوس عقربه های ساعت چیده میشوند

مهمترین فاکتور در ترسیم و تفسیر زائیچه کواکب و خانه های زائیچه و طرز قرار گرفتن آنها و نظراتشان نسبه به یکدیگر است

نجوم احکامی

در نجوم اسلامی ۷ کوکب تاثیر گذار در محاسبات وجود دارد که عبارتند از:

 1. زحل
 2. مشتری
 3. مریخ
 4. شمس
 5. زهره
 6. عطارد
 7. قمر

لطفا به چیدمان و ترتیب بالا دقت کنید و بیاد بسپارید

آموزش نجوم احکامی و علوم غریبه

همچنین ما ۱۲ برج ،صورت فلکی داریم که بترتیب :

 • حمل
 • ثور
 • جوزا
 • سرطان
 • اسد
 • سنبله
 • میزان
 • عقرب
 • قوس
 • جدی
 • دلو
 • حوت

هرخانه متعلق به کوکبی است یا بهتر بگویم هرخانه ای سَرْوَری دارد.

 • شمس:اسد
 • قمر: سرطان
 • عطارد:جوزا و سنبله
 • زهره: ثور و میزان
 • مریخ: حمل و عقرب
 • زحل: جدی و دلو
 • مشتری: قوس و حوت

این کواکب نقش بسیار مهم در انتقال انرژی و تقویت انرژی دارند که با توجه به حضورشان در هر خانه و موقعیت های که نسبت بهم میگیرند بر همدیگر و بر خانه های زائیچه تاثیر متقابل میگذارند مثلا وقتی زحل ومشتری در یک برج حضور میبابند میگویند قران علوین هست

5884 بازدید