پایتخت های ایران باستان از ابتدا تا کنون

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

منبع این مطلب اختصاص دارد به کتاب جناب: عباس جوکار دریسی، علی قائد، دامون زابلی، حمید و اکبر سلطانی. تاریخ معاصر ایران-۲۵۳. چاپ چهارم.
که پایتخت های ایران باستان از گدشته های دور تا کنون را بازگو می کند.

پایتخت های ایران باستان

پایتخت های ایران باستان از ابتدا تا کنون به تفکیک دوره ها

 • ایلامیان: آوان و ایذه و شوش.
 • مادها: هگمتانه.
 • هخامنشیان: هگمتانه، شوش، تخت جمشید و پاسارگاد.
 • سلوکیان: سلوکیه و انطاکیه.
 • اشکانیان: اردستان در زمان اردوان چهارم، صددروازه و ایذه و تیسفون.
 • ساسانیان: بیشاپور، تیسفون، شوشتر، کرمانشاه، کازرون.
 • طاهریان: مرو و نیشابور.
 • صفاریان: زرنج.
 • علویان: آمل.
 • سامانیان: بخارا.
 • زیاریان: گرگان.
 • بوییان: شیراز.
 • آل حسنویه: بیستون
 • غزنویان: غزنین و لاهور.
 • بنی عیاران: کرمانشاه
 • سلجوقیان: نیشابور، مرو، اصفهان، کرمان و همدان.
 • اتابکان آذربایجان: تبریز.
 • اتابکان فارس: شیراز.
 • اتابکان لر: ایذه و خرم‌آباد.
 • قراختاییان: کرمان.
 • خوارزمشاهیان: گرگانج.
 • ایلخانان: مراغه، سلطانیه و تبریز.
 • کرتیان: هرات.
 • مظفریان: شیراز، کرمان.
 • سربداران: سبزوار.
 • چوپانیان: تبریز.
 • جلایریان: تبریز و بغداد.
 • تیموریان: سمرقند و هرات.
 • اسماعیلیه: قزوین و الموت.
 • قراقویونلوها: تبریز.
 • آق‌قویونلوها: تبریز.
 • صفویان: تبریز، قزوین و اصفهان.
 • افشاریان: گلبهار.
 • زندیان: شیراز، ملایر، کرمان.
 • قاجاریان: ساری، تهران.
 • پهلوی‌ها: تهران.
 • جمهوری اسلامی: تهران

تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۶. صص ۱۰ و ۱۱. ISBN 964-05-1430-6.

دانلود کتاب های باستان شناسی

 

3890 بازدید

 برچسب ها: