تاریخ سلطان سلیم عثمانی

او سومین پسر بایزید دوم از همسرش گلبهار خاتون بود. …

دوران پادشاهی اشکانیان از ابتدا تا اخر

دوران پادشاهی اشکانیان دویست سال بود . بعد از مرگ …

فرهنگ و تمدن ایران

در این مقاله جذاب به تحقیق گوشه ای در مورد …

تاریخچه عدد 7 میان اقوام ایرانی از باستان تاکنون

شاید شما هم عدد 7 را در بسیاری از گفتار …

پایتخت های ایران باستان از ابتدا تا کنون

منبع این مطلب اختصاص دارد به کتاب جناب: عباس جوکار …

0